Dowiedz się więcej...

My przygotujemy rozwiązanie

Przygotowanie badania z wykorzystaniem wariografu wymaga czasu i pełnej wiedzy o wyjaśnianych kwestiach. Profesjonalizm i wiarygodność wymaga indywidualnego podejścia do każdej sprawy. I niezależnie od tego, że przy przygotowywaniu testów i pytań wykorzystuje się pewne schematy, to do przygotowania samej koncepcji badania wariograficznego i konstrukcji konkretnych pytań służą informacje uzyskane od zleceniodawcy.
Bardzo istotnym elementem zlecenia badania wariografem jest przekazanie specjaliście/ekspertowi pełnej informacji na temat kwestii, które mają być przedmiotem badania wariograficznego. Tylko taka kompletna wiedza umożliwia przygotowanie badania z wykorzystaniem wariografu w sposób gwarantujący osiągnięcie zakładanych celów.

Opisz nam swój problem

Kontakt telefoniczny lub elektroniczny w celu zlecenia badania wariografem powinien, oprócz zorientowania w jego kosztach i możliwych terminach przeprowadzenia, umożliwić zleceniodawcy ocenę kompetencji specjalisty/eksperta w zakresie przeprowadzania badań z wykorzystaniem wariografu.

Skontaktuj się z nami

Jak zlecić przeprowadzenie badania z wykorzystaniem wariografu?

Kontakt telefoniczny lub elektroniczny w celu zlecenia badania wariografem powinien, oprócz zorientowania w jego kosztach i możliwych terminach przeprowadzenia, umożliwić zleceniodawcy ocenę kompetencji specjalisty/eksperta w zakresie przeprowadzania badań z wykorzystaniem wariografu.
Bardzo istotnym elementem zlecenia badania wariografem jest przekazanie specjaliście/ekspertowi pełnej informacji na temat kwestii, które mają być przedmiotem badania wariograficznego. Tylko taka kompletna wiedza umożliwia przygotowanie badania z wykorzystaniem wariografu w sposób gwarantujący osiągnięcie zakładanych celów.
Przygotowanie badania z wykorzystaniem wariografu wymaga czasu i pełnej wiedzy o wyjaśnianych kwestiach. Profesjonalizm i wiarygodność wymaga indywidualnego podejścia do każdej sprawy. I niezależnie od tego, że przy przygotowywaniu testów i pytań wykorzystuje się pewne schematy, to do przygotowania samej koncepcji badania wariograficznego i konstrukcji konkretnych pytań służą informacje uzyskane od zleceniodawcy.
Badanie wariografem to także skuteczny środek dla rozwiązywania problemów w relacjach osób prywatnych, dotyczących nieuczciwości lub niewierności. Warto jednak stosować go mądrze. Wariograf (inaczej: wykrywacz kłamstw) należy traktować jako narzędzie, a nie rozwiązanie.
Badanie wariografem to przede wszystkim skuteczny środek rozwiązywania problemów firm związanych z nieuczciwym zachowaniem pracowników. Najczęściej badania wariografem przeprowadzane są już po fakcie. Nic nie stoi na przeszkodzie by w sposób przemyślany wykorzystywać wariograf już na etapie rekrutacji.
Podczas badań wariografem rejestrowane są m.in. zmiany przewodnictwa elektrycznego skóry, oddechu oraz tętna i ciśnienia krwi. Wariograf jest tylko urządzeniem, środkiem wykorzystywanym przez przeszkolonego biegłego. Zapis badania wariografem dla osoby nieprzeszkolonej będzie zupełnie niezrozumiały.

wybrane publikacje

 

 

Lewandowski E., Możliwości kryminalistycznych badań śladów pamięciowych w ochronie informacji i w walce z cyberprzestępczością, “Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie”, Warszawa 2013.

 

Lewandowski E., Lewandowski Ł., Forensic Examination of Memory Traces (Part 1 & 2), “European Polygraph” no 3-4 (9-10) - 1 (11), Kraków 2009, 2010.

 

Lewandowski E., Art. 199a kodeksu postępowania karnego, Materiały poseminaryjne „Wykorzystanie wariografu (poligrafu) w badaniach kryminalistycznych oraz kadrowych", Szczytno 2009.

 

Lewandowski E., Lewandowski Ł., Teoria i praktyka testów potwierdzających wykorzystywanych w badaniach poligraficznych, „Problemy Współczesnej Kryminalistyki” tom XII, Warszawa 2008.

 

Lewandowski E., Sprawdzanie alibi w badaniach poligraficznych /wariograficznych/, „Problemy Kryminalistyki” nr 247, Warszawa 2005.

wariograf w pytaniach i odpowiedziach

 

 

Jak działa wariograf?

 

Wariograf (poligraf) jest urządzeniem rejestrującym równolegle przebieg co najmniej 3 procesów fizjologicznych:

 

 • przebiegu pracy serca (zmiany tętna i ciśnienia tętniczego krwi),   

 • przebiegu czynności oddychania (zmiany cyklu oddechowego, rejestracji dokonuje się z klatki piersiowej i z przepony),   

 • reakcji skórno-galwanicznej (zmiany oporności, przewodnictwa skóry).

 

Wariograf elektroniczny wyposażony jest w 4 lub 5 modułów rejestrujących; zapis zmian fizjologicznych dokonywany jest tuszem lub termicznie na przesuwającej się ze stałą prędkością taśmie papieru.

 

Wariograf komputerowy wykorzystuje takie same czujniki jak wariograf elektroniczny, z tym że zapis zmian emocjonalnych dokonywany jest na dysku twardym komputera i wyświetlany na ekranie monitora.

 

Uzyskany podczas badania wariograficznego zapis poddawany jest następnie analizie przez eksperta prowadzącego badanie. Wariograf komputerowy wyposażony jest dodatkowo w program komputerowy wspomagający eksperta w ocenie uzyskanego zapisu zmian fizjologicznych. Należy podkreślić, że ma on wspomagać, a nie zastępować eksperta podczas analizy poligramu.

Dowiedz się więcej...

Dowiedz się więcej...

Dowiedz się więcej...

Od czego zależy cena badania z wykorzystaniem wariografu?

 

 

 • charakteru wyjaśnianej sprawy
 • jej skomplikowania (liczby testów potrzebnych do wyjaśnienia problemu/-ów)
 • miejsca wykonywania badania

Dowiedz się więcej...

Dowiedz się więcej...

Wariograf nazywany był wykrywaczem kłamstw w Stanach Zjednoczonych, gdzie przez pewien czas był używany do wykrywania wypowiedzi nieszczerych (lie-detection). W Polsce ta koncepcja nigdy nie była popularna, ale w języku potocznym przyjęło się nazywaniem wariografu właśnie wykrywaczem kłamstw.

Wariograf dla osób prywatnych

 

 

 • kradzieże
 • oszustwa
 • zdrada
 • pomówienia
 • fałszywe oskarżenia
 • porwania i zaginięcia

Wariograf dla biznesu

 

 

 • kradzieże mienia
 • oszustwa i fałszerstwa
 • korupcja
 • niegospodarność
 • szpiegostwo gospodarcze
 • ujawnianie informacji, np. handlowych

Badania procesowe

 

 

badania na podstawie art. 192a i 199a kodeksu postępowania karnego

 • osób podejrzanych i skazanych
 • osób poszkodowanych
 • świadków
 • w tym przypadki fałszywych oskarżeń oraz wyjaśnianie pomyłek sądowych

Badania z wykorzystaniem wariografu mogą dotyczyć bardzo szerokiego spektrum kwestii, poniżej przedstawiamy te z którymi stykamy się najczęściej.

Wariograf nie wskazuje prawdy lub nieprawdy. Wariograf służy do rejestracji wielu (różnych) krzywych zmian fizjologicznych, i stąd jego nazwa. Czy możliwe jest jednak wykrycie kłamstwa przy pomocy badań wariografem? Tak, ale nie w sposób bezpośredni.
Wariograf, wykrywacz kłamstw, poligraf czy urządzenie rejestrujące nieświadome reakcje organizmu badanej osoby? – wszystkie te określenia wskazują na to samo urządzenie. Najbardziej uniwersalnym określeniem, jest wariograf (lub: badanie wariograficzne, z wykorzystaniem wariografu, czy wreszcie wariografem).

Wariograf czy wykrywacz kłamstw?

 

W piśmiennictwie możemy spotkać się z dwoma równorzędnymi określeniami urządzenia, które wykorzystywane są w badaniach psychofizjologicznych - wariograf i poligraf.

Starszą i częściej wykorzystywaną przez praktyków nazwą jest poligraf (gr. „poloi" - wiele; lub „polys" - liczny, „grafo" - piszę). Nazwa ta została przeniesiona z języka angielskiego. Określenie „polygraph" jest używane na całym świecie.

Wariograf (gr. „varius" - różny, „grafo" - piszę) to konkurencyjne określenie wprowadzone przez P. Horoszewskiego. Określenia takie jak: wariograf, badanie wariografem lub wariograficzne, czy z wykorzystaniem wariografu, używane są przez teoretyków procesu karnego, organy ścigania, w podręcznikach akademickich oraz w wyrokach sądowych.

Wariograf (poligraf) nazywany jest także wykrywaczem kłamstw, jest to tłumaczenie angielskiego zwrotu „lie detector". Było to określenie bardzo popularne w latach 60-tych w USA, gdzie badania z wykorzystaniem wariografu miały być wykorzystywane do wykrywania wypowiedzi nieszczerych (lie detection).

Pojęcie wykrywacz kłamstw funkcjonuje jednak w świadomości wielu osób, i bywa zdecydowanie lepiej rozpoznawalna niż dwa pozostałe. L. Keller wyjaśniając błędność tej koncepcji stwierdził, że „nie ma takiej rzeczy jak wykrywacz kłamstw, jest tylko urządzenie rejestrujące zmiany aktywacji organizmu, takie jak ciśnienie krwi, tętno, cykl oddechowy, odruch galwaniczny, które nie zasługują na to określenie bardziej niż stetoskop, aparat do mierzenia ciśnienia i mikroskop na nazwę wykrywacz zapalenia wyrostka robaczkowego".

Wariograf nie wskazuje prawdy lub nieprawdy. Wariograf służy do rejestracji wielu (różnych) krzywych zmian fizjologicznych, i stąd jego nazwa. Czy możliwe jest jednak wykrycie kłamstwa przy pomocy badań wariografem? Tak, ale nie w sposób bezpośredni.

Zadzwoń lub napisz do nas, opisz co chcesz wyjaśnić poprzez badania

z wykorzystaniem wariografu.

 

W poufności i bez zobowiązań wycenimy tą usługę

 

 

Badania z wykorzystaniem wariografu dla firm i osób prywatnych

 

Badania procesowe z wykorzystaniem wariografu

(kryminalistyczne badania śladów pamięciowych)

 

602 250 305

standardy wiarygodnego badania wariografem

 

 • badanie musi być dobrowolne
 • osoba badana musi zostać poinformowana o terminie badania 48h wcześniej (w wyjątkowych sytuacjach z 24h wyprzedzeniem)
 • osoba badana musi otrzymać informację w jaki sposób powinna się przygotować do badania wariografem
 • badanie musi odbywać się w środowisku neutralnym, zapewniającym osobie pełne skupienie (niewskazane jest np. badanie w mieszkaniu w którym osoba mieszka na co dzień)
 • w pomieszczeniu w czasie badania może się znajdować się tylko osoba badana i prowadzący badanie

Czy istnieje wykrywacz kłamstw?

 

 

Wariograf (poligraf) nazywany był także wykrywaczem kłamstw, co wynikało z koncepcji, które w pewnym okresie była bardzo popularna w Stanach Zjednoczonych, według której badania poligraficzne stosowane miały być do wykrywania wypowiedzi nieszczerych (lie-detection). Nazwa ta była popularna do lat 60-tych, kiedy zrezygnowano z niej ostatecznie.

 

Pojęcie wykrywacz kłamstw funkcjonuje jednak w świadomości wielu osób i jest zdecydowanie lepiej rozpoznawalnym określeniem niż dwa pozostałe. L. Keeler próbując wyjaśnić błędność tej koncepcji stwierdził, że nie ma takiej rzeczy jak wykrywacz kłamstw, jest tylko urządzenie rejestrujące zmiany aktywacji organizmu, takie jak ciśnienie krwi, tętno, cykl oddechowy, odruch galwaniczny, które nie zasługują na to określenie bardziej niż stetoskop, aparat do mierzenia ciśnienia i mikroskop na nazwę „wykrywacz zapalenia wyrostka robaczkowego”.

13843

 

godziny przepracowanych podczas badań wariografem

631

 

zrealizowanych zleceń dla firm i osób prywatnych

Kryminalistyczne badania śladów pamięciowych można wykorzystać praktycznie w każdej sprawie, w której wykorzystywane są osobowe źródła dowodowe (zeznania, wyjaśnienia). Umożliwiają one ograniczenie a nawet wyeliminowanie sytuacji, w których osoby niewinne są długotrwale tymczasowo aresztowane czy skazywane.

 

Wykorzystanie kryminalistycznych badań śladów pamięciowych jest szczególnie uzasadnione w przypadkach, gdy jedynym dowodem jest pomówienie, czyli obciążenie innej osoby zarzutem popełnienia przestępstwa. Przy braku innych dowodów, kryminalistyczne badania śladów pamięciowych mogą umożliwić wyjaśnienie powstałych wątpliwości.

 

Idealną sytuacją jest przeprowadzenie badań zarówno osoby pomawianej i pomawiającej. Ponieważ niejednokrotnie jest to niemożliwe, z uwagi na brak zgody osoby pomawiającej, wystarczy przeprowadzenie badania osoby pomawianej.

Kryminalistyczne badania śladów pamięciowych

Podczas badań wariografem rejestrowane są m.in. zmiany przewodnictwa elektrycznego skóry, oddechu oraz tętna i ciśnienia krwi. Wariograf jest tylko urządzeniem, środkiem wykorzystywanym przez przeszkolonego biegłego. Zapis badania wariografem dla osoby nieprzeszkolonej będzie zupełnie niezrozumiały.
Badanie wariografem to przede wszystkim skuteczny środek rozwiązywania problemów firm związanych z nieuczciwym zachowaniem pracowników. Najczęściej badania wariografem przeprowadzane są już po fakcie. Nic nie stoi na przeszkodzie by w sposób przemyślany wykorzystywać wariograf już na etapie rekrutacji.
Badanie wariografem to także skuteczny środek dla rozwiązywania problemów w relacjach osób prywatnych, dotyczących nieuczciwości lub niewierności. Warto jednak stosować go mądrze. Wariograf (inaczej: wykrywacz kłamstw) należy traktować jako narzędzie, a nie rozwiązanie.

Prowadzimy badania z wykorzystaniem wariografu na terenie całego kraju na zlecenie firm i osób prywatnych od 1997 roku

Wariograf (poligraf) jest urządzeniem rejestrującym równolegle przebieg co najmniej 3 procesów fizjologicznych.
Wariograf, wykrywacz kłamstw, poligraf czy urządzenie rejestrujące nieświadome reakcje organizmu badanej osoby? – wszystkie te określenia wskazują na to samo urządzenie. Najbardziej uniwersalnym określeniem, jest wariograf (lub: badanie wariograficzne, z wykorzystaniem wariografu, czy wreszcie wariografem).
Podczas badania wariografem (lub: z użyciem wariografu) możemy stwierdzić istnienie śladu pamięciowego zarejestrowanego w systemie nerwowym osoby badanej. Nie możemy przy pomocy badań wariografem stwierdzić bezpośrednio kłamstwa tej osoby.

Zobacz jak zamówić

badanie wariografem

8735

 

przeprowadzonych badań z wykorzystaniem wariografu

Wszystkie prawa zastrzeżone © Edward Lewandowski

Nasze badania

 

• kryminalistyczne badania śladów pamięciowych

• badania przedzatrudnieniowe

• badania kontrolne

• badania wyjaśniające

badania prywatne

Edward Lewandowski

 

Wariograf

 

Kryminalistyczne badania

śladów pamięciowych

 

E-mail: lewandowski@sladypamieciowe.pl

Tel: +48 668 162 002

Tel: +48 602 250 305