Badania z wykorzystaniem wariografu

 

 

Badania wariograficzne dla firm i organizacji mogą mieć na celu ustalenie związku badanej osoby z...

 

 • kradzieżą wewnątrz firmy
 • włamaniem, przy którym zachodzi podejrzenie pośredniego udziału jednego z pracowników
 • oszustwem, które mogło narazić firmę na straty materialne
 • ujawnianiem tajemnic firmy
 • utrzymywaniem kontaktów z konkurencją lub osobami ze środowiska przestępczego
 • naruszaniem procedur bezpieczeństwa firmy
 • wręczeniem lub przyjęciem korzyści majątkowej

 

Badania wariograficzne dla osób prywatnych mogą mieć na celu ustalenie związku badanej osoby z...

 

 • kradzieżą, do której doszło podczas rodzinnego spotkania, wspólnego wyjazdu lub odwiedzin
 • oszustwem, w relacjach rodzinnych, przyjacielskich lub zawodowych
 • zdradą
 • z każdym zdarzeniem, wypowiedzią lub innym działaniem, o których wiedza wynika ze słów innej osoby (w tym: fałszywe oskarżenia, pomówienia)
 • z zaginięciem innej osoby lub porwaniem

 

Badania wariograficzne mogą mieć także na celu, ...

 

 • potwierdzenie braku związku badanej osoby z wyjaśnianym zdarzeniem
 • wyselekcjonowanie z grona kilku, kilkunastu a nawet kilkudziesięciu osób, tych, którzy z bardzo dużym prawdopodobieństwem mają związek z wyjaśnianym zdarzeniem
 • ustalenie wiedzy badanej osoby o wyjaśnianym zdarzeniu
 • wyjaśnienie sprzeczności w wypowiedziach dwóch lub większej ilości osób odnośnie np. zaistnienia jakiegoś zdarzenia, czasu w jakim miało się ono wydarzyć, miejsca gdzie zdarzenie to nastąpiło, uczestników zdarzenia itp.
 • ustalić, czy osoba podejrzewana o dokonanie przestępstwa w określonym czasie przebywała w miejscu, które ona podaje, czy też na miejscu popełnienia przestępstwa
 • ustalić czy osoba, która nie wypiera się przebywania na miejscu przestępstwa faktycznie nie mogła jego dokonać z przyczyn przez nią podanych

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Edward Lewandowski

Nasze badania

 

• kryminalistyczne badania śladów pamięciowych

• badania przedzatrudnieniowe

• badania kontrolne

• badania wyjaśniające

badania prywatne

Edward Lewandowski

 

Wariograf

 

Kryminalistyczne badania

śladów pamięciowych

 

E-mail: lewandowski@sladypamieciowe.pl

Tel: +48 668 162 002

Tel: +48 602 250 305

Wariograf, wykrywacz kłamstw, poligraf czy urządzenie rejestrujące nieświadome reakcje organizmu badanej osoby? – wszystkie te określenia wskazują na to samo urządzenie. Najbardziej uniwersalnym określeniem, jest wariograf (lub: badanie wariograficzne, z wykorzystaniem wariografu, czy wreszcie wariografem).
Podczas badania wariografem (lub: z użyciem wariografu) możemy stwierdzić istnienie śladu pamięciowego zarejestrowanego w systemie nerwowym osoby badanej. Nie możemy przy pomocy badań wariografem stwierdzić bezpośrednio kłamstwa tej osoby.