Wiarygodne badania wariograficzne

 

 

Wiarygodne badanie wariograficzne wymaga spełnienia określonych warunków, w szczególności informacji na temat pełnego obrazu sytuacji, która ma być przedmiotem badania, przygotowania do badania ze strony osoby która ma się mu poddać oraz odpowiednich warunków w jakich badanie wariograficzne jest przeprowadzane. Dopiero wypełnienie w/w punktów pozwala wykorzystać możliwości badań wariograficznych w stopniu optymalnym, zarówno jeśli chodzi o wiarygodność, jak i o użyteczność dla zleceniodawcy.

Prowadzimy badania wariograficzne

na zlecenie firm i osób prywatnych od 1997 roku 

Badania wariograficzne czy badania poligraficzne

Badania dla biznesu w sprawach:

 

a) Kradzieży mienia.

 

b) Oszustw i fałszerstw.

 

c) Korupcji.

 

d) Ujawniania informacji (tajemnice handlowe, technologiczne itp.).

 

e) Cyberprzestępczości.

 

f) Dezinformacji.

 

g) Szpiegostwa gospodarczego.

Badania w sprawach rodzinnych:

 

a)    Kradzieże.

 

b)    Oszustwa.

 

c)    Fałszywe oskarżenia itp.

 

Badania wariograficzne w liczbach

359

 

zrealizowanych zleceń

1243

 

godziny spędzone w podróży

Czy istnieje wykrywacz kłamstw?

 

 

Wariograf (poligraf) nazywany był także wykrywaczem kłamstw, co wynikało z koncepcji, które w pewnym okresie była bardzo popularna w Stanach Zjednoczonych, według której badania poligraficzne stosowane miały być do wykrywania wypowiedzi nieszczerych (lie-detection). Nazwa ta była popularna do lat 60-tych, kiedy zrezygnowano z niej ostatecznie.

 

Pojęcie wykrywacz kłamstw funkcjonuje jednak w świadomości wielu osób i jest zdecydowanie lepiej rozpoznawalnym określeniem niż dwa pozostałe. L. Keeler próbując wyjaśnić błędność tej koncepcji stwierdził, że nie ma takiej rzeczy jak wykrywacz kłamstw, jest tylko urządzenie rejestrujące zmiany aktywacji organizmu, takie jak ciśnienie krwi, tętno, cykl oddechowy, odruch galwaniczny, które nie zasługują na to określenie bardziej niż stetoskop, aparat do mierzenia ciśnienia i mikroskop na nazwę „wykrywacz zapalenia wyrostka robaczkowego”.

Kryminalistyczne badania śladów pamięciowych

Kryminalistyczne badania śladów pamięciowych można wykorzystać praktycznie w każdej sprawie, w której wykorzystywane są osobowe źródła dowodowe (zeznania, wyjaśnienia). Umożliwiają one ograniczenie a nawet wyeliminowanie sytuacji, w których osoby niewinne są długotrwale tymczasowo aresztowane czy skazywane.

 

Wykorzystanie kryminalistycznych badań śladów pamięciowych jest szczególnie uzasadnione w przypadkach, gdy jedynym dowodem jest pomówienie, czyli obciążenie innej osoby zarzutem popełnienia przestępstwa. Przy braku innych dowodów, kryminalistyczne badania śladów pamięciowych mogą umożliwić wyjaśnienie powstałych wątpliwości.

 

Idealną sytuacją jest przeprowadzenie badań zarówno osoby pomawianej i pomawiającej. Ponieważ niejednokrotnie jest to niemożliwe, z uwagi na brak zgody osoby pomawiającej, wystarczy przeprowadzenie badania osoby pomawianej.

W trakcie badania wariograficznego rejestrujemy zmiany psychofizjologiczne.

W piśmiennictwie możemy spotkać się z dwoma obowiązującymi równorzędnie określeniami urządzenia, które wykorzystywane jest w ramach omawianych badań - WARIOGRAF i POLIGRAF.

 

Wariograf (gr. „varius” – różny, „grafo” – piszę) to konkurencyjne określeniem w stosunku do określenia poligraf. Pojęcie to zostało wprowadzone przez P. Horoszewskiego, a jego stworzenie miało na celu uniknięcie skojarzeń z dziedziną przemysłu zwaną „poligrafią”. Określenie wariograf używane jest przez teoretyków procesu karnego i w podręcznikach akademickich oraz w postanowieniach i wyrokach sądowych.

 

Starszą i zdecydowanie częściej wykorzystywaną przez praktyków nazwą jest poligraf (gr. „poloi” – wiele; lub „polys” – liczny, „grafo” – piszę). Nazwa ta przeniesiona została z języka amerykańskiego, w którym od początku powstania koncepcji prowadzenia tych badań używano określenia polygraph i jest ono konsekwentnie używane na całym świecie. Określenie poligraf jest także używane w polskiej literaturze przedmiotu, i wydaje się, że kontekst jej użycia jednoznacznie wyklucza możliwość pomyłki.

7235

 

przeprowadzonych badań

Badanie wariograficzne trwa od 1 do 3 godzin
Wariograf nie jest wykrywaczem kłamstw
Kryminalistyczne badania śladów pamięciowych można wykorzystać praktycznie w każdej sprawie, w której wykorzystywane są osobowe źródła dowodowe

Badania na podstawie art. 192a i 199a kodeksu postępowania karnego:

 

a) W celu ograniczenia kręgu osób podejrzanych.

 

b) W celu ustalenia wartości dowodowej ujawnionych śladów (materialnych i pamięciowych). 

W tym:

 

  • Badania w przypadku fałszywych oskarżeń.

  • Wyjaśnianie pomyłek sądowych, w tym badania osób pozbawionych wolności, a nawet osób skazanych.

Badania w sprawach zaginięć osób i porwań.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Edward Lewandowski

Edward Lewandowski

Doradztwo Personalne

Badania Poligraficzne

 

E-mail: lewandowski@sladypamieciowe.pl

Tel: +48 668 162 002

Tel: +48 602 250 305

Nasza oferta

 

• kryminalistyczne badania śladów pamięciowych

• badania przedzatrudnieniowe

• badania kontrolne

• badania wyjaśniające

badania prywatne

Przydatne linki

 

Nasze publikacje

Artykuły

Biblioteka